SWE3

Nya checklistor för medicinsk dispens

För att en idrottares ansökan om medicinsk dispens ska kunna godkännas krävs först att ett komplett medicinskt underlag skickas in. Nu finns stöd att få genom nya checklistor för sex olika diagnoser.

Med fokus på jämställdhet och inkludering

SWE3 har i sin förbundsutvecklingsplan och i sin värdegrund lyft fram jämställdhet som ett prioriterat område och genom återstartstöd från Riksidrottsförbundet initierat ett arbete med fokus på just jämställdhet. Målet är att få fler tjejer och kvinnor att komma till, och stanna i, verksamheten i olika roller. 

Hjälp oss kartlägga vuxenidrotten inom SWE3

SWE3 har fått stöd från Riksidrottsförbundet för att kartlägga och göra en nulägesanalys över den vuxenidrott som finns inom förbundet, det vill säga bland medlemsföreningarna. Med vuxenidrott menas verksamhet för utövare/spelare som är 26 år eller äldre.

Management of Concussions

SWE3:s utbildning kring att hantera hjärnskakningar, som riktar sig till samtliga idrotter inom förbundet, finns nu också tillgänglig på engelska.

SWE3 + ATHLETE ERA

SWE3 har ett samarbete med Athlete Era, en övningsbank med ”skills och drills” med möjlighet att kunna göra en träningsplanering inom SWE3:s idrotter amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey.

SWE3 söker skolambassadörer

Vill du vara med och bidra till ökad rörelse och aktivitet hos barn och ungdomar i och efter skolan samt till ökad kännedomen om SWE3:s idrotter? SWE3 söker nu ambassadörer som vill vara med och hjälpa till i vårt skolsamverkanprojekt. 

Många provade på under Rookie Days

I samband med Super Bowl LVII, finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL, bjöd SWE3 och förbundets föreningar in till möjligheten att under öppna prova på-träningar får prova amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey.

Prova på SWE3:s idrotter på 24 orter runt om i Sverige i helgen

Till helgen spelas Super Bowl LVII, finalen i den amerikanska fotbollsligan NFL, och under Super Bowl-helgen 11–12 februari bjuder SWE3 och förbundets föreningar in till möjligheten att prova på amerikansk fotboll på 24 orter runt om i Sverige såväl som förbundets två andra idrotter flaggfotboll och landhockey.

SWE3 förlänger samarbete med Brainsafe

Med hjälp av Brainsafe kan hjärnskakningar hanteras på ett forskningsbaserat och professionellt sett och via deras plattform kan alla föreningar inom SWE3 minimera effekterna av hjärnskakning genom ett rehabiliteringsstöd för individen och föreningen.

Nu blir det lättare att söka licens inom SWE3

Med hjälp av SWE3:s nya tävlingsadministrativa system, som ska underlätta för alla aktiva och administratörer i föreningar och förbund, blir det nu lättare att söka licens inom SWE3. Här hittar du den information du behöver om det nya systemet och om licensiering för 2023.