Svensk hockey består av både landhockey och indoorhockey. Det har resulterat i ett nytt mål: våra landslag ska vara en representativ bild av Sveriges hockey-landskap. Det betyder att vi vill:

1. Engagera och motivera unga och äldre hockeyspelare att vara med och ta del av organisationen inom Svensk hockey.

2. Skapa motivation för unga hockeyspelare att driva sina personliga utveckling inom hockey.

3. Att skapa medvetenhet för landhockey i Sverige genom utveckling och prestationer av våra landslag.

4. Spela hockey både inomhus och utomhus.

Vad har vi gjort hittills?

En ny utvecklingsplan har skrivits som innehåller nya mål fram till 2029. En ny organisation finns på plats som aktivt jobbar med dessa mål (se figur nedan). Elitkommittén jobbar tillsammans med managers och förbundskaptener för att nå de mål som är beskrivna i utvecklingsplanen.

Vad är utvecklingsplanen?

Utvecklingsplanen är ett dokument som har skapats tillsammans med flera involverade personer. Den beskriver de mål och steg vi ska ta för att skapa framtiden för svenska hockeylandslag. Utvecklingsplanen har två syften:

  • Hjälp till självhjälp, stöd till utveckling mot förstärkt internationell konkurrenskraft. Detta utifrån en genomförd omvärldsanalys. Utvecklingsplanen ska vara ett användbart, strategiskt och levande dokument som siktar framåt och uppåt.
  • Utgöra ett underlag för samlad bedömning samt vara ett underlag för samordnat stöd; monetärt och personellt.

Utvecklingsplanen ska revideras och redovisas vartannat år med hjälp av elitkommittén och skickas in till Riksidrottsförbundet.

Vad händer nu?

Med beviljat stöd från Riksidrottsförbundet, nya medlemmar i elitkommittén, engagerade förbundskaptener och en utvecklingsplan med ambitiösa mål, ska vi nu planera nästa steg: att återigen delta på internationella hockey-turneringar och utveckla våra landslag. Det betyder på kort sikt att vi ska:

  • Skapa en bra struktur för ekonomiskt stöd.
  • Stödja och rekrytera olika personer utifrån organisationsnivåer som är beskrivna i utvecklingsplanen.
  • Anmäla våra landslag till internationella turneringar.
  • Försöka nå målen i utvecklingsplanen för 2020 och 2021 samt redovisa/revidera utvecklingsplanen i oktober 2021.
Vill du vara med?!

Vi hoppas det! Svensk landhockey är för alla, även för dig! Med de här strukturerade stegen hoppas vi att vi kan inspirera och motivera dig att vara med igen.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.