Spelregler & Tävlingsbestämmelser

Här hittas information om nationella och internationella spelregler och tävlingsbestämmelser för landhockey.

Rätt att delta i tävling för seniorer som arrangeras eller sanktioneras av förbundet har licenserade personer som är minst 15 år gamla när en match spelas. Rätt att delta i tävling för juniorer som arrangeras eller sanktioneras av förbundet har licenserade personer som är minst 14 år gamla när en match spelas. Licenserade personer har rätt att spela i dessa tävlingar till 31 mars kalenderåret efter att spelaren har fyllt 19 år.

Rules of Hockey – dokument från Fédération Internationale de Hockey

Regeldokument från det internationella förbundet – där finns regler för landhockey, Indoor, Hockey5s m.m.

Sanktionsansökan

Förening och distriktsförbund ansluten till SWE3 som önskar arrangera cup/turnering ska ansöka om sanktion senast 30 dagar före matchtillfälle.

Förening ansluten till SWE3, som önskar deltaga i spel utomlands i cup/turnering, ska ansöka om sanktion senast 30 dagar före första matchtillfälle.

Förening ansluten till SWE3, som önskar träningsmatch mot utländskt lag, ska ansöka om sanktion senast 15 dagar före matchtillfälle.

För spel i av SWE3 sanktionerad cup/turnering krävs ej ansökan om sanktion.

Barn- och ungdomsevenemang ska lyda under SWE3:s anvisningar och riktlinjer.

OBS! Ingen spelare, licensierad eller olicensierad, är försäkrad om hen deltar i en icke sanktionerad match inom eller utom Sverige!

Disciplinnämnd

SWE3:s Disciplinnämnden är det organ som förbundsstyrelsen överlåtit sin bestraffningsrätt till enligt 5.4 § SWE3:s stadgar. Bestraffningsärendena hanteras enligt reglerna i 14 kap. Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Information och kontaktvägar till Disciplinnämnden hittar du här

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.