Värdegrund

Verksamhetside

Vi ska på ett medvetet, offensivt och innovativt sätt bedriva landhockeyidrott. Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och mentalt som socialt och kulturellt.

Värdegrund

Internationell, ärlig och unik. Samt enligt RF:s ”Idrotten vill”.

Internationell

Internationellhandlar om vår storhet tillsammans med andra länder och att vi inte är ensamma. Vi har ett ständigt gränsöverskridande utbyte på förbundsnivå såväl som på förenings‐ och individnivå med andra landhockeynationer i och utanför Europa. Genom ett aktivt internationellt spelarutbyte ökar vår konkurrenskraft nationellt. Många av våra spelare har ursprung i andra länder där landhockey är en naturlig del av vardagen, detta värnar vi om eftersom mångfalden berikar.

Ärlig

I landhockeyn står vi för vad vi gör och vilka vi är. Vi arbetar mot droger och doping. Vi tror på att ge våra barn och ungdomar en bra uppväxt, gemenskap, rörelse för bättre livskvalitet, vänner och roliga minnen. Vår idrott utövas helt utan våld och vårt mål är att alla ska utöva landhockey efter dessa regler och att äldre spelare ska vara bra förebilder för de yngre. Denna tanke ska genomsyra alla roller i vår idrott så som spelare, styrelsen/ledningen, de anställda samt alla funktionärer. Vi spelar landhockey för att det är roligt och det ska vi fortsätta med.

Unik

Vår idrott bedrivs både vinter- och sommartid. Vår speciella klubba och den hårda bollen är designade för att vara kompatibla bara med varandra. Att vara en landhockeyfamilj är ett erkänt uttryck över hela världen, såväl som i Sverige. Vi har medvetet valt att pojkar och flickor ska spela tillsammans i mixad serie upp till 16 år. Det spelar ingen roll vem du är, varifrån du kommer eller i vilken ålder du börjar med landhockey. Det finns alltid plats för just dig, det ska alltid vara vår ledstjärna.

Idrotterna som är medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF) har skapat gemensamma riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar, dessa riktlinjer kallas Idrotten vill. Idrotten Vill – med nyckelorden glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med och rent spel.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.