Förhållningssätt: Medveten, offensiv och innovativ

Medveten innebär: att vara uppmärksam på vad som händer runt oss genom omvärldsspaning i vår egen idrott men också i andra. Utifrån det ska vi göra medvetna val och alltid kunna svara på en varför-fråga. Detta innefattar alla; spelare, domare, ledamöter, ordföranden
etc. Exempelvis bör en spelare vara medveten om regler och utifrån det göra tekniska och taktiska val i sitt spel. I en klubborganisation bör man göra medvetna val och våga ställa varför-frågan i viktiga beslut.

Offensiv innebär: att vi genom offensiva val i den egna organisationen ska vi tillsammans i landhockeysverige visa att vi är att räkna med, att vi vill utvecklas och att vi vill bli bättre. Vi ska ständigt sträva efter att prestera nationellt och internationellt. Att vara offensiv handlar inte bara om att själv vara först med en idé utan att våga ta efter andra (eller att inte göra det), att våga arbeta i förändring och att arbeta med den goda utvecklingen. Som spelare eller organisationsledare kan det handla om att vara nyfiken, att ställa frågor och motfrågor, att våga ha en åsikt och våga framföra den.

Innovativ innebär: att om vi ska kunna arbeta på bästa sätt styrelsemedlem, ledare, domare, funktionärer och spelare krävs det att vi vågar tänka långt framåt och tänka nytt. Visionen för landhockeysverige är att det fortsatt ska finnas en inre vilja att förnyas och göra saker till det bättre, detta ska ske genom stabilt, hållbart och successivt arbete. Att vara innovativ handlar inte om att man hela tiden måste förändras för förändrandets skull men att vi genom att våga tänka nytt och ifrågasätta, hittar kreativa lösningar för våra utmaningar. Detta gäller alla delar och individer i förbundet, distrikt och klubbar. Förbundets strävan är att alla som är en del av landhockeyfamiljen får någonting tillbaka för sitt engagemang i vår idrott där vår värdegrund internationell, ärlig och unik får sätta ramarna

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.