Antidoping

SWE3 delar Antidoping Sveriges vision om träning och tävling fri från doping och arbetar tillsammans med hela idrottsrörelsen för att hålla idrotten ren från doping. Doping skadar idrottens trovärdighet och förstör också för förbund, föreningar och utövare.

Antidoping Sverige är Sveriges nationella antidopingorganisation och arbetar för en dopingfri idrott: antidoping.se. SWE3:s Antidopingprogram laddas ner här (PDF)

Antidoping Sverige har ett hjälpmedel för att ta fram en plan för antidoping, både förebyggande och akut – detta genom att “vaccinera” klubben mot doping: vaccineraklubben.se.

Antidoping Sverige har också en webbaserad utbildning i antidoping för idrottsutövare, ledare och andra stödpersoner inom idrotten. Genom sju korta moduler lär du dig det allra viktigaste inom antidoping: renvinnare.se.

Har du sett eller hört något misstänksamt? På dopingtips.se kan vem som helst anonymt tipsa oss om misstänkt doping och samtidigt bidra till en ren idrott. 

Ansvar och skyldigheter

Alla idrottare är skyldiga till att känna till dopingreglerna samt förstå att intag av kosttillskott alltid sker på egen risk. Som idrottsutövare har du också en skyldighet att kontrollera att de eventuella mediciner och kosttillskott du använder inte innehåller enligt dopinglistan förbjuden substans. Du är personligt ansvarig för vad du äter och dricker.

Alla idrottsledare är skyldiga att känna till gällande regler samt medverka till att dopingkontroller kan genomföras.

Tränare och ledare på föreningsnivå ska via antidopingprogrammet informeras om vad som förväntas av dem när det gäller antidopingfrågor och det ska finnas information till föreningarna hur de kan arbeta med egen handlings- och beredskapsplan i antidopingfrågor.

Landslagsledare ska genom att läsa SWE3s antidopingprogram kunna förstå vad som förväntas av dem när det gäller antidoping, hantering av läkemedel, vistelserapportering och dopingkontroller.

SWE3 ansvarar för att

 • Informera och påminna om SWE3s antidopingarbete via hemsida, sociala medier och nyhetsbrev till föreningarna.
 • Tillhandahålla aktuell information om antidoping på swe3.se för både föreningar och enskilda utövare.
 • Följa upp vilka föreningar som vaccinerat klubben mot doping.
 • Följa upp de föreningar där brott mot dopingreglerna uppmärksammats.
 • Delta vid konferens eller möte som Antidoping Sverige kallar till.
 • I god tid före rapportera om alla planerade träningsläger och samlingar för alla landslag, även för junior och ungdom, till Antidoping Sverige.
 • Ställa krav på samt följa upp att landslagsaktiva genomför Ren Vinnare.
 • Ställa krav på samt följa upp att arrangör av SM genomför Vaccinera klubben.

Föreningarna inom SWE3 ansvarar för att

 • Arbeta för en idrottsmiljö fri från doping.
 • Vara Antidoping Sverige behjälplig vid dopingkontroll.
 • Genomföra Vaccinera klubben: vaccineraklubben.se. Detta är ett krav för föreningar i seriespel.

Föreningar rekommenderas att

 • Uppmuntra ledare, tränare och aktiva att genomföra e-utbildningen Ren Vinnare: renvinnare.se
 • Genomföra Vaccinera klubben, vaccineraklubben.se. Gäller föreningar som inte deltar i seriespel.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.