Nu blir det lättare att söka licens inom SWE3

Med hjälp av SWE3:s nya tävlingsadministrativa system, som ska underlätta för alla aktiva och administratörer i föreningar och förbund, blir det nu lättare att söka licens inom SWE3. Här hittar du den information du behöver om det nya systemet och om licensiering för 2023.

Då Riksidrottsförbundet under 2023 kommer att stänga ner licensmodulen i IdrottOnline har SWE3 ersatt denna med ett eget tävlingsadministrativt system där licensiering ingår – detta hittas på https://licens.swe3.se och mer information om licenser för 2023 hittas här.

För landhockeyföreningar är det licenser för säsongen 23/24 som söks via det nya systemet. För licenser 22/23 (säsongen som avslutas i mars) är det fortfarande IdrottOnline som gäller för licenser.

Uppgifterna till licenssystemet hämtas fortfarande från IdrottOnline så för att kunna söka licens för en person behöver hen vara inlagd i föreningens IdrottOnline-register. Notera att synkroniseringen mot IdrottOnline sker fyra gånger per timme, så förändringar i IdrottOnline slår inte igenom direkt i licenssystemet utan det kan vara upp till 15 minuters fördröjning.

Då licenssystemet är nytt och utveckling pågår, tar vi tacksamt emot konstruktiv feedback via detta formulär så vi kan utveckla systemet ännu mer för att underlätta för föreningarna.

Den eller de som ska administrera licenser i SWE3:s nya tävlingsadministrativa system behöver ha rollen ”TA – Föreningsadmin” i IdrottOnline, något som tilldelas från föreningen under ”Administration/Roller”.

För att administrera licenser behöver administratören logga in med en e-legitimation från Freja.

Som föreningsadministratör finns två olika sätt att ansöka om licens, antingen för en grupp personer eller för en individ.

Ansökan om licens för en grupp

Licenssystemet hämtar de grupper som finns upplagda i IdrottOnline och det går att ansöka om spelarlicens, tränarlicens eller domarlicens för alla som ingår i gruppen. Administrationen av grupperna sker i IdrottOnline.

Välj vilken av våra idrotter ansökan avser, välj en av föreningens grupper och samtliga personer i gruppen kommer fram. Välj bort om någon i gruppen inte ska sökas licens för och välj licenstyp. Vid gruppansökan ansöks om samma licenstyp för hela gruppen.

Ansökan om licens för en individ

Är inte grupper skapade i IdrottOnline, eller om det ska sökas licens för enstaka individer går det också bra. Administration av medlemmarna sker i IdrottOnline.

Välj vilken av våra idrotter ansökan avser, välj en av föreningens medlemmar och välj licenstyp.

Domar- och tränarlicenser

Licenssystemet synkroniserar även med Idrottens utbildningsplattform (IUP), så för att en domar- eller träningslicens ska bli godkänd behöver utbildningskraven i IUP vara uppfyllda. Är kraven inte uppfyllda vid ansökan, blir licensen godkänd så snart utbildningskraven uppfylls. Ingen ny ansökan behöver göras!

Fakturering av kostnaderna

Från och med säsongen 2023 kommer SWE3 att fakturera de kostnader för licenser som inte ingår i serieavgifter.

Alltså: inga inbetalningar i förskott förutom serieavgiften. Alla licensavgifter kommer att faktureras.

I första skedet kommer det att stå ett pris för samtliga licenser vid ansökan, även om de för föreningen ingår i inbetalad serieavgift, detta kommer att justeras manuellt innan föreningen faktureras.