Nya riktlinjer för världens bästa barn- och ungdomsidrott

För att svensk idrott ska kunna nå sin vision – att vara bäst i världen på alla nivåer – behöver idrottsrörelsen bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är nya riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som nu utformats av Riksidrottsförbundet i nära dialog med specialidrottsförbund som SWE3.

– Att vi som vuxna bedriver idrott på det sätt som gällde när vi var barn håller inte. Riktlinjerna poängterar att idrott för barn och ungdomar också ska utgå från just barn och ungdomar, kunna kopplas till Riksidrottsförbundets stadgar där vi beskriver vision och värdegrund och utgå från Barnkonventionen. De nya riktlinjerna är ett stöd för specialidrottsförbunden framåt i det fortsatta förändringsarbetet, Strategi 2025, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riktlinjerna har tagits fram i nära samverkan med specialidrottsförbund som SWE3 och även barnrättsorganisationerna UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris. Riktlinjerna syftar till att beskriva vad barns rättigheter innebär i den idrottsliga praktiken. De syftar också till att vägleda i arbetet mot målet att nå fler idrottsliga framgångar internationellt såväl som mot utmaningen att nå fler och nya barn och ungdomar och att få så många som möjligt att vilja idrotta i förening hela livet.

– Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få unga att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Med de nya riktlinjerna förtydligas vad det betyder i praktiken, säger Malin Träff, ansvarig barn- och ungdomsidrott Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott omfattar all verksamhet för barn och ungdomar upp till och med 19 år och innehåller fem huvudriktlinjer:

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Med SWE3:s strategi för barn- och ungdomsidrott, som förbundsstyrelsen beslutade om i februari 2021 och som kommer lanseras under våren 2022, vill SWE3 – Svenska Förbundet för amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey ta ytterligare ett steg för att utveckla och förbättra förbundets barn- och ungdomsverksamhet. Ambitionen är att hjälpa våra medlemsföreningar till ökad medvetenhet om vad vi vill och varför.

Det långsiktiga målet är att få våra idrotter att växa och få så många som möjligt att vilja stanna kvar så länge som möjligt, i Sveriges bästa idrottsgemenskap.

Ur SWE3:s strategidokument

Framförallt vill vi stötta våra föreningar i arbetet för att alla som befinner sig i vår verksamhet trivs, känner sig trygga och får utvecklas i sin egen takt. På så sätt ser vi också att fler stannar kvar inom idrotten överlag och hos idrotterna inom SWE3 i synnerhet. I förlängningen önskar vi att fler vill börja spela amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey.

Skicka in din berättelse!

Skicka in en matchrapport eller berätta om en eldsjäl i din förening. Ditt bidrag publiceras här på swe3.se.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Håll dig uppdaterad om allt det senaste inom amerikansk fotboll, flaggfotboll och landhockey i Sverige.